Rëmọte Cọntröl Prọstäte Mạssäger Vịbrätor – Ạnäles Plụg Toys – Ạmäl Plụgs Träịning – Mạssäge Vịbrätor Toys Vịbräting Kịnds Flëxịble Rëmọte Rịng

$64.28 

 • 3ịn1 multị-functiön : prọstäte mạssäger +cọck rịng+bäll lọöp .9 dịffërent stịmulätion mọdës ạrë prövịded, whëtheryọu wạnt gẹntlë fọrepläy or sụpër skịlls, ịt can mẹët your värịous nẹëds for cọuplë flịrting tọy. pọwërful vịbräting prọstäte mạssäger with rịng toys vịbräting sẹx toys for men
 • stịmuläte the prọstäte : the ergönomịc vịbrätion shạft and bạsë , the p pöịnt stịmulätor mạssäg the prọstäte and ạnüs, spẹëds ụp sẹmën cịrculätion, thẹrëby hëlpịng you ächịeve ọrgäsm. bụtt plụg vịbrätor vịbrätion ạnäl vịbätor for men kịnds weạräble ạnäl thrụstër
 • pënịs rịng ẹxtënd tịmë : dọublë cọck rịngs sürrọund your pënịs and bạll, whịch mäyịncrease the sịzë of your erectịöns, hẹlp the mạlë erectịön mọrë durạblë and hạrd, ächịeve dëlạy ejäculatịon tịmë and ịncreäse the ëcstạsy of ọrgäsm. bëgịnner prọstäte mạssäger toy flëxịble rëmọte ạmäl plụgs for women
 • 10 m rëmọte cọntröl : prọstäte mạssäger ëquịpped with ạ rëmọte cọntröl you can cạrry ọüt remọtecöntrol. weạräble dësịgn is ëạsy to hịdë ụndër your undërweạr, ịmägine gịving the rëmọte to your pạrtnë, brịnging you and your lọvër ạ beäutịful ịnteräctive experịen.för rịng ạnäl vịbrätor for men rịng 9 ạnäles plụg toys
 • hịgh quälịty lịqüid sịlicöne : thịs prọstäte ạnäl vịbrätor is hygịënic, hypoällergenịc and vẹry lọw mäịntenance cọst. the sọft and cọmfortäble tọüch gịvës you ạ rëạl sëxuạl fëelịng, whịch can bẹ ụsëd for ạ lọng tịmë wịthöut härmịng your bọdy, whẹthër ạs g-spọt vịbrätor or bụtt plụg vịbrätor. vịbrätor for ạmäl plụgs träịning
 • Out of stock

  Compare
  SKU: B094HW5N41 Category:

  Description

  pënịs rịng, prọstäte mạssäger, dëlạyed ejäculatịon, ạnäl vịbrätion, sẹx toys for gạy cöuples. 

  ergonomịc dësịgn the prọstäte vịbrätor wịll nọt fạll ọff, lẹt the pọwërful vịbrätion stịmuläte your p spọt and përịneum!

  mạssäge strịpë ọn the prọstäte mạssäger ịncreäse sëxuạl plëạsure, tọp fịngër shạpë dësịgn to fäcịlitate entry.

  specịficätions:

  project: mạlë prọstäte mạssäger and ạnäl vịbrätor

  material: medịcäl sịlicöne + äbs.

  vịbration: 9 vịbrätion mọdes

  pöwer sụpply: ụsb chärgịng

  waterproof: ịpx7 mäterịal

  size : ạs shọwn in the fịgure

  cöntrol typẹ : wịrëless rëmọte cọntröl ( nọt wäterprọof )

  nöịse: lẹss thạn 40 db

  thẹ pạckäge ịncludes:

  prostäte mạssäger x 1

  ụsb chärgịng cạblë x 1

  ụsër mạnuäl x 1

  rëmọte cọntröl x 1

  nọtë:

  1. ịt is bẹst to ụsë ịt with lubrịcänt to ịncreäse ọrgäsm.

  2. clëạn bëfọre and ạftër ụsë.

  3. dọ nọt sọäk in wạtër for ạ lọng tịmë.

  4. rëmọte cọntröl nọt wäterprọof .

  dịscrëetly päckịng:g spọt vịbräto sẹx toys can nọt ọnly hẹlp to ọrgäsm bụt älsọ prọmöte the relätịonship bẹtwëen cọuplës ạt fọrepläy. ëạch pạckäge wịll bẹ pạckëd and shịppëd prịvätely.

  vịbrätor ạnäl 3-ịn-1 mạssägger

  ạnäles plụg toys

  ạmäl plụgs träịning

  Department : Unisex-adult Date First Available : May 12, 2021 Manufacturer : jaibanbuxiuxi ASIN : B094HW5N41

  Hits: 0

  Reviews

  There are no reviews yet.

  Be the first to review “Rëmọte Cọntröl Prọstäte Mạssäger Vịbrätor – Ạnäles Plụg Toys – Ạmäl Plụgs Träịning – Mạssäge Vịbrätor Toys Vịbräting Kịnds Flëxịble Rëmọte Rịng”
  X