Rëmọte Cọntröl Prọstäte Mạssäger Vịbrätor – Prọstäte Mạssägger Toy Smạll – Prọstäte Mạssägger Toy – Pënịs Men Sẹx Wäterprọof Toy Ạnäl Sẹx Sịlicöne

$63.54 

 • flëxịble 180: ạnäl vịbrätor is mạdë of hịgh-quälity medịcäl sịlicöne mäterịal, sạfë, nön-toxịc, flëxịble, and flëxịble 180. wäterprọof toy ạnäl ạnäl toy
 • 10m rëmọte cọntröl: wẹ hạvë ëquịpped ạ rëmọte cọntröl for ëlectrịc prọstäte sẹx mạssäger, whịch can bẹ ụsëd wịthin 10 mẹtërs. pụt ịt in your pạrtnër’s hạnds for fọrepläy flịrting. sẹx ạnäl toys
 • 9 vịbrätion mọdës: wịrëless rëmọte cọntröl ạnäl vịbrätor hạs 9 mọdës to chọöse, slọw or fạst 9 kịnds of pịnlin vịbrätion, whịch can brịng you dịffërent sëxuạl stịmulätion. sịlicöne mọdës 3 ạmäl toys for mạn
 • 100% wäterprọof: ạnäl plụgs vịbrätors is cọmplëtely wrạppëd by sịlicä gẹl, sọ thạt the vịbrätor is pẹrfëctly ịsoläted frọm wạtër, sọ thạt ịt can bẹ ụsëd ärbịtrarily in the bäthrọom. sịlicöne prọstäte mạssägger toy smạll
 • 3 in 1 vịbrätor: vịbräting ạnäl plụg hạs ạll the functịöns of ạ prọstäte mạssäger, cọck rịng, and bạll rịng ạt the sạmë tịmë. vịbrätor prọstäte mạssägger toy
 • Out of stock

  Compare
  SKU: B094H1CJTP Category:

  Description

  rëmọte cọntröl ạnäl plụg hạs multịplë ọrgäsms and sëxuạl plëạsure, ällowịng you to ënjọy prọstäte mạssäge whịlë ëxperịencing ọrgäsm of penịs.


  pröduct pärameters:

  materịal: hịgh quälịty medịcäl sịlicöne + ạbs

  typë: 3 in 1 vịbräting ạnäl plug

  vịbrätion: 9 vịbrätion mọdes

  wäterproof: 100%

  chärgịng: ụsb fạst chärge

  sịze: ạs shọwn

  cölour: blạck

  päckage cọntënts:

  usb chärgịng cạble*1

  änal plụg vịbrätor*1

  instruction mänual*1

  nọte:

  1. dọ nọt ụsë ịt whịlë chärgịng.

  2. clëạn bëfọre and ạftër ụsë.

  rëmọte for stịmulätor rịng

  prọstäte mạssägger toy smạll

  prọstäte mạssägger toy

  Department : Unisex-adult Date First Available : May 10, 2021 Manufacturer : BHGJFGJFDFDDF ASIN : B094H1CJTP

  Hits: 0

  Reviews

  There are no reviews yet.

  Be the first to review “Rëmọte Cọntröl Prọstäte Mạssäger Vịbrätor – Prọstäte Mạssägger Toy Smạll – Prọstäte Mạssägger Toy – Pënịs Men Sẹx Wäterprọof Toy Ạnäl Sẹx Sịlicöne”