Rëmọte Cọntröl Prọstäte Mạssäger Vịbrätor – Rëmọte Vịbrätor – Prọstäte Mạssäger for Men – Pënịs Pụg Rëmọte Rịngs Plụg Vịbrätor Sẹx Toys Sịlicöne

$66.06 

 • ạnäl vịbrätor is mạdë of hịgh-quälity medịcäl-grade sịlicöne and ạbs, sạfë, ọdörless, skịn-friëndly and 100% wäterprọof, reälịzing your drëạm of hävịng ạn ọrgäsm in wạtër. rịngs plụg ạnäles plụg toys
 • vịbräting bụtt plụg toy hạs ạll functịöns of ạ prọstäte mạssäger, cọck rịng and bạll rịng ạt sạmë tịmë, mäkịng you mọrë mạnly. vịbrätor sẹx bụtt plụg for men
 • vịbrätor prọstäte cọntröl can swịtch 9 mọdës rëmọtely, ällowịng you to ëxperịence ụps and dọwns of ëxcịtement. sịlicöne ạnäl toys
 • bụtt ạnäl plụgs vịbrätors can bẹ rëchạrged. ịt can bẹ chạrgëd vịä ụsb of ạ cọmputër, ạ pọwër bạnk, and ạ wạll chạrgër to kẹëp ịt lọngër. mạssäger rëmọte vịbrätor
 • ạll prọdücts in thịs stọrë ạrë cạrëfully pạckäged, and nọ ọnë wịll knọw whạt you hạvë bọüght. toy prọstäte mạssäger for men
 • Out of stock

  Compare
  SKU: B094PZ2FXN Category:

  Description

  fëạtures:

  1. the rëmọte cọntröl swịtchës the vịbrätion mọdë to frẹë your hạnds.

  2. with 9 vịbrätion mọdës, you can ënjọy multịplë dịffërent stịmulätions.

  3. ịt is ergonomịcälly dësịgned, flëxịble and bëndạble, and fịts the prịväte pạrts pẹrfëctly.

  4. ụsb chärgịng, sạfë and cönvenịent.

  5. sạfë sịlicöne mäterịal, nọ ällergịc reäctịons.

  product ịnformätion:

  material: hịgh quälịty medịcäl grạdë sịlicöne + ạbs

  typë: rëmọte cọntröl vịbrätor

  mode: 9 vịbrätion modes

  chärgịng: ụsb fạst chärge

  waterprọof: 100%

  cọlöur: bläck

  sịze: ạs shọwn

  päckage ịncluded:

  1*änal plụgs vịbrätors

  1*usb chärgịng cạblë (wịthöut ädapter)

  1*ịnstruction

  note: ạll prọdücts in thịs stọrë ạrë pạckäged cạrëfully, ịf you hạvë ạny questịöns, plëạse cọntäct custọmër sërvịce in tịmë.

  vịbräting ạnäl men vịbrätor pënịs

  rëmọte vịbrätor

  prọstäte mạssäger for men

  Department : Unisex-adult Date First Available : May 12, 2021 Manufacturer : BCFXCVFSAA ASIN : B094PZ2FXN

  Hits: 0

  Reviews

  There are no reviews yet.

  Be the first to review “Rëmọte Cọntröl Prọstäte Mạssäger Vịbrätor – Rëmọte Vịbrätor – Prọstäte Mạssäger for Men – Pënịs Pụg Rëmọte Rịngs Plụg Vịbrätor Sẹx Toys Sịlicöne”
  X